معرفی

مجتمع تجاری اداری ستاره شمال با مساحت حـدود ۲۱۰۰۰ متـرمربع در شش طبقـه با معمـاری منحصـر و زیبا به عنوان اولین مجتمـع در منطقه توسط شرکت دیلمان گیل (وابسته به بنیاد تعاون بسیج) سرمـایه گذاری و احداث گردید که پس از تکمیل، در سال ۱۳۹۲ مالکیت اعیـان مجتمع به شرکت تعـاونی پیشگامان ستاره شمال منطقه آزاد انزلی (بخش خصوصی) واگذار گردید.
ویژگیها و مزایای منطقه از منظر جغرافیایی
 • قـرار گـرفتن در مسير كـريدور بيـن المـللي شمال – جنوب معروف به نستراك ، كه از آن به عنوان كريد ور حمل و نقل قرن بيست و يكم آسيا – اروپا ياد ميشود . این كريدور بندر هلسینکی در شمال اروپـا را از طريق روسيـه به بنـادر دریای خــزر، بنـادر خليج فارس و به كشورهاي جنوب و شرق آسيا متصل میکند.
 • همجواري با بنادر آستراخان و لاگـان روسيه ، كـراسنود سك در تركمنستـان ، اكتائو در قزاقستان و باكو در آذربايجان .
 • دستـرسي از طـريق راههـاي منـاسب بـه بـازارهـاي مصـرف كشورهاي CIS.
 • نزد يكترين منطقه آزاد به پايتخت كشور و ساير مراكز صنعتي و پر جمعیت کشور به عنوان بازارهاي مصرف .
بخشی از مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
 • معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری برای کلیه فعالیتهای اقتصادی.
 • امکـان سرمایـه گـذاری خارجی بـه هـر میـزان و به عبـارتی تا صد در صد میزان سرمایه گذاری.
 • اجرایی شدن مقررات کالای همراه مسافر و استقرار گمرگ.
 • آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن.
 • حمایت و ضمانت سرمایه های خارجی.
 • لغو روادید و سهولت د ر صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان.
 • قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و بیمه.
 • امکان انتقال بخشی از کـالای تولید شده بـه سرزمیـن اصـلی بدون پرد اخت حقوق گمرگی.
 • عدم پرداخت حقوق گمرگی د رمورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج از کشور.
 • تردد انواع خودروهای خارجی در محدوده منطقه آزاد انزلی.

مشخصات کامل برج

مجتمع تجاری ستاره شمال بندرانزلی حـدود ۲۱۰۰۰ متـرمربع مساحت دارد و در شش طبقـه با معمـاری منحصـر و زیبا به عنوان اولین مجتمـع درمنطقه آزاد انزلی به حساب می آید. در طبقه همکف و اول که قسمت تجاری این مجتمع هستند، حدود ۴۸۰ واحد قرار دارد. طبقه دوم شامل سوئیت های اداری و سـالن اجتماعات می شود، در طبقه سوم و چهارم سوئیت‌هـای اداری و اقامتی قرار دارند.در طبقه آخر مجتمع ستاره شمال رستوران این مجموعه‌ قرار دارد،

پلان ها

 • طبقه همکف و اول : حدود ۴۸۰ باب غرفه تجاری
 • طبقه دوم : سوئیت های اداری و سـالن اجتماعات
 • طبقه سوم و چهارم : سوئیت هـای اداری و اقامتی
 • طبقه پنجم : رستوران شیشه ای با چشم انداز زیبا

موقعیت جغرافیایی

گیلان – بندرانزلی منطقه آزاد انزلی، مجتمع تجاری ستاره شمال