معرفی

برج افرا با ۲۸ طبقه با مساحتی بالغ بر ۵۸۲۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۶۰۹۸ مترمربع قرار گرفته است و شامل کاربری های ۶ طبقه زیرزمین با گنجایش پارکینگ برای ۵۶۴ خودرو ؛ یک طبقه ورودی با لابی بخش اداری ۲۱۵ مترمربع و ورودی و لابی مجزا بخش مسکونی ۶۱۵ مترمربع به همراه فضاهای مشاع مربوطه و حدود ۱۰۰۰ مترمربع فضای تجاری ؛یازده طبقه فضای اداری مشتمل بر ۱۳۲ واحد اداری به مساحت ۲۰۹۰۰ مترمربع (سطح اشتغال هر طبقه ۱۹۰۰ مترمربع شامل ۱۶۰۰ مترمربع خالص اداری) ده طبقه مسکونی مشتمل بر ۱۲۰ واحد مسکونی به مساحت کل ۱۹۰۰۰ مترمربع (سطح اشتغال هر طبقه ۱۹۰۰ مترمربع شامل ۱۶۵۰ مترمربع خالص مسکونی)

مشخصات کامل برج

برج مسکونی اداری افرا واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران ضلع شمال غربی دریاچه چیتگر دارای ۱۱ طبقه اداری و ۱۰ طبقه مسکونی وتعداد محدودی واحد تجاری می باشد.
برج افرا در زمینی به مساحت ۶۰۹۸ مترمربع با اشغال مجاز ۳۰ درصد در طبقات و ۴۵ درصد سطح مجاز در طبقات و ۶ طبقه زیرزمین می باشد.
از لحاظ سازه ای اسکلت فلزی و سقف دال عرشع و برای ژوشش دیوارهای داخلی و خارجی از بلوک های پیش ساخته بتنی کابسو استفاده شده است.
نوع تاسیسات گرمایش و سرمایش استفاده از چیلر در دستور کار قرار دارد.

ویژگی های معماری

سازه فولادی ساختمان متکی بر دو هسته مرکزی بتنی می باشد که در هر کدام از این هسته ها ارتباطات عمودی ساختمان در بخش مسکونی شامل دو دستگاه آسانسور مسافری و یک دستگاه آسانسور باری و راه پله فرار در نظر گرفته شده است.برای بخش اداری نیز سه دستگاه آسانسور به همراه راه پله دسترسی جداگانه در نظر گرفته شده است.

پلان ها

برج مسکونی افرا (دریاچه چیتگر)

برج مسکونی افرا (دریاچه چیتگر)

برج مسکونی افرا (دریاچه چیتگر)

برج مسکونی افرا (دریاچه چیتگر)

موقعیت جغرافیایی

تهران منطقه ۲۲ شهرداری؛ انتهای بزرگراه همت ؛ ضلع شمال غربی دریاچه چیتگر