اخبار روز صنعت ساختمان

مشتریان سوئیت‌های ساعتی در تهران چه کسانی‌اند؟

مشتریان سوئیت‌های ساعتی در تهران چه کسانی‌اند؟

۰٫۰ ۰۰

تا پایان سال ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود

تا پایان سال ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود

۰٫۰ ۰۰

بررسی نسخه‌های دولت برای بهبود وضعیت مسکن/ اولویت با عرضه است یا تقاضا؟

بررسی نسخه‌های دولت برای بهبود وضعیت مسکن/ اولویت با عرضه است یا تقاضا؟

۰٫۰ ۰۰