مناقصات و مزایده های ساختمانی و عمرانی به روز سازه جو در کل کشور

مناقصه:

فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود

مناقصه گزار :

مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.

مناقصه گر :

شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

برنامه زمانی مناقصه :

سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

اسناد مناقصه :اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد :


- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد(دعوت نامه)
عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم نامیده می شود. دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.
- برگ پیشنهاد مناقصه یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

مناقصات سازه جو مجموعه ای کامل و به روز از تمامی مناقصات ساختمانی تمامی شهرستان های کشور می باشد که در جدول زیر 10 مناقصه را مشاهده میکنید برای دیدن مناقصات بیشتر و کامل تر با شماره های ذیل تماس بگیرید:


تلفن: 77737826(021) , 77737831(021) , 77738142(021) , 77738138(021)

مناقصه احداث ساختمان اداری پلیس راهور نوبت دوم
شهرداری پیشوا با توجه به ردیف بودجه سال 97 در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان اداری پلیس راهور شهرستان به همراه دیوار کشی و محوطه سازی به مساحت عرصه 600 متر مربع با اسکلت فلزی... تاریخ انتشار: 1397/3/30
ادامه
استعلام ایزوگام پشت بام ساختمان اداری و سقف موتورخانه
شماره نیاز: 12973017000116نام دستگاه خریدار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تاریخ پایان اعتبار: 1397.04.04 ساعت 14:00 اطلاعات کالاهای مورد نیاز: شرح کلی نیاز: ایزوگام پشت بام... تاریخ انتشار: 1397/3/30
ادامه
استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
استعلام ؟ نام دستگاه خریدار: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتاریخ اعتبار نیاز: 97.4.3 ساعت: 10:00 اطلاعات خدمات مورد نیاز: ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد/مقدار تاریخ... تاریخ انتشار: 1397/3/30
ادامه
استعلام مرمت
شماره نیاز: 11973133000085نام دستگاه خریدار: اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگریتاریخ اعتبار نیاز: 97.04.02 ساعت 10شرح کلی نیاز: مطالعه, مرمت و حفاظت بافت تاریخی روستای افجهاطلاعات... تاریخ انتشار: 1397/3/30
ادامه
استعلام تعمیر و مرمت
شماره نیاز: 11973133000086نام دستگاه خریدار: اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگریتاریخ اعتبار نیاز: 97.04.03 ساعت 10شرح کلی نیاز: تعمیر و مرمت کاخ مرمراطلاعات خدمات مورد نیاز: ردیف کد... تاریخ انتشار: 1397/3/30
ادامه
استعلام تعمیر و مرمت بنای ...
شماره نیاز: 11973133000089نام دستگاه خریدار: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتاریخ پایان اعتبار: 1397.04.03 ساعت 9:00شرح کلی نیاز: تعمیر و مرمت بنای کلاه فرنگی شهربانی اطلاعات... تاریخ انتشار: 1397/3/30
ادامه
استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان
شماره نیاز: 11975068000017نام دستگاه خریدار:بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه تاریخ اعتبار نیاز: 97.04.06 ساعت 12اطلاعات خدمات مورد نیاز: ردیف کد خدمت نام خدمت واحد... تاریخ انتشار: 1397/3/30
ادامه
مناقصه عملیات اجرای ساختمان نگهبانی
رکت کود شیمیایی اوره لردگان در نظر دارد عملیات اجرای ساختمان نگهبانی سایت پروژه خود به مساحت حدود 450 متر مربع واقع در استان چهار محال و بختیاری منطقه فلارد را از طریق... تاریخ انتشار: 1397/3/29
ادامه
مناقصه انتخاب پیمانکار طرح و ساخت (EPC)... 97.3.29
پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی در نظر دارد از بین مناقصه گران واجد شرایط نسبت به انتخاب پیمانکار طرح و ساخت (EPC) دارای سابقه در طراحی و احداث آزمایشگاه و اتاق تمیز... تاریخ انتشار: 1397/3/29
ادامه