مناقصات و مزایده های ساختمانی و عمرانی به روز سازه جو در کل کشور

مناقصه:

فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود

مناقصه گزار :

مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.

مناقصه گر :

شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

برنامه زمانی مناقصه :

سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

اسناد مناقصه :اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد :


- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد(دعوت نامه)
عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم نامیده می شود. دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.
- برگ پیشنهاد مناقصه یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

مناقصات سازه جو مجموعه ای کامل و به روز از تمامی مناقصات ساختمانی تمامی شهرستان های کشور می باشد که در جدول زیر 10 مناقصه را مشاهده میکنید برای دیدن مناقصات بیشتر و کامل تر با شماره های ذیل تماس بگیرید:


تلفن: 77737826(021) , 77737831(021) , 77738142(021) , 77738138(021)

مناقصه تخریب و بازسازی جداول- نوبت دوم
تاریخ انتشار: 1397/8/27
ادامه
استعلام تعمیرات ...
نام دستگاه خریدار: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهرانتاریخ اعتبار نیاز: 1397.08.27 ساعت: 12:00شرح کلی نیاز: تعمیرات اساسی مدرسه حضرت معصومه (س) رباط کریماطلاعات... تاریخ انتشار: 1397/8/27
ادامه
مناقصه تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک
شرکت یادمان سازه وابسته به شهرداری تهران در نظر دارد تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک ساختمان های پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران را از طریق مناقصه یک... تاریخ انتشار: 1397/8/27
ادامه
تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اداری و شورای شهر - چاپ دوم
شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی به شرح ذیل اقدام نماید - تکمیل ساختمان اداری و شورای شهر با اعتبار مبلغ 5.000.000.000 ریال - آسفالت معابر قاسم آباد... تاریخ انتشار: 1397/8/27
ادامه
فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی (سهامی خاص) جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی مطابق مشخصات ذیل از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت می نماید.شرایط... تاریخ انتشار: 1397/8/27
ادامه
استعلام MDF کاری
شماره نیاز: 11971093000005نام دستگاه خریدار: شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانتاریخ پایان اعتبار: 1397.08.22 ساعت 16شرح کلی نیاز: MDF کاری به طول 350 متر مطابق اطلاعات مندرج... تاریخ انتشار: 1397/8/19
ادامه
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی نوبت دوم
شرح آگهی: مناقصه عمومی شماره 97/105- الف نوبت دوم ؟ یک شرکت معتبر در نظر دارد اجرای عملیات ساختمانی یکی از پروژه های خود را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاح... تاریخ انتشار: 1397/8/19
ادامه
استعلام تهیه، ساخت و نصب انواع درب و حفاظ دیوار
نام دستگاه خریدار سازمان امداد و نجاتتاریخ پایان اعتبار 97.8.13 ساعت 17شرح کلی نیاز تهیه، ساخت و نصب انواع درب و حفاظ دیوار برابر شرح مندرج در استعلام بهای پیوستگروه... تاریخ انتشار: 1397/8/15
ادامه
استعلام جابجایی در و کمد و پارتیشن...
"="">شماره نیاز: 11971022001636نام دستگاه خریدار: شرکت ارتباطات زیرساخت تاریخ اعتبار نیاز: 1397.08.21 ساعت: 10:00شرح کلی نیاز: جابجایی در و کمد و پارتیشن در ساختمان شماره 4اطلاعات خدمات... تاریخ انتشار: 1397/8/15
ادامه