مناقصات و مزایده های ساختمانی و عمرانی به روز سازه جو در کل کشور

مناقصه:

فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود

مناقصه گزار :

مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.

مناقصه گر :

شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

برنامه زمانی مناقصه :

سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

اسناد مناقصه :اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد :


- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد(دعوت نامه)
عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم نامیده می شود. دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.
- برگ پیشنهاد مناقصه یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

مناقصات سازه جو مجموعه ای کامل و به روز از تمامی مناقصات ساختمانی تمامی شهرستان های کشور می باشد که در جدول زیر 10 مناقصه را مشاهده میکنید برای دیدن مناقصات بیشتر و کامل تر با شماره های ذیل تماس بگیرید:


تلفن: 77737826(021) , 77737831(021) , 77738142(021) , 77738138(021)

مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه 12 کلاسه
شماره فراخوان عنوان فراخوان نوع فراخوان استان دستگاه اجرایی مناقصه گزار طبقه بندی شرح کلی حوزه فعالیت زمان ارسال به صفحه اعلان مهلت دریافت... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه 12 کلاسه
شماره فراخوان عنوان فراخوان نوع فراخوان استان دستگاه اجرایی مناقصه گزار طبقه بندی شرح کلی حوزه فعالیت زمان ارسال به صفحه اعلان مهلت دریافت... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
مناقصه اجرای عملیات سند بلاست
فراخوان مناقصه عمومی شرکت آب منطقه ای تهران در نظر دارد اجرای عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی 99 مورد از تاسیسات موجود در حوضچه ها ، آب بندی 2 مورد از حوضچه ها و اجرای سیم... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه جنب مدرسه- نوبت دوم
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/11 نوبت دوم اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
مناقصه طراحی و اجرای پروژه اتاق تمیز مرکز آموزشی درمانی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ذیل را برگزار نماید. موضوع مناقصه: طراحی و اجرای پروژه... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ذیل را برگزار نماید:موضوع مناقصه: تکمیل عملیات ساختمانی... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی پارک
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ذیل را برگزار نماید:موضوع مناقصه: اجرای عملیات دیوارکشی... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
تجدید مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم
تجدید آگهی مناقصه عمومی نوبت دومدهیاری قشلاق دوم در نظر دارد اجرای پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه جنب مدرسه
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/11 نوبت اول اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه... تاریخ انتشار: 1396/12/26
ادامه