مناقصات و مزایده های ساختمانی و عمرانی به روز سازه جو در کل کشور

مناقصه:

فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود

مناقصه گزار :

مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.

مناقصه گر :

شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

برنامه زمانی مناقصه :

سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

اسناد مناقصه :اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد :


- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد(دعوت نامه)
عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم نامیده می شود. دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.
- برگ پیشنهاد مناقصه یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

مناقصات سازه جو مجموعه ای کامل و به روز از تمامی مناقصات ساختمانی تمامی شهرستان های کشور می باشد که در جدول زیر 10 مناقصه را مشاهده میکنید برای دیدن مناقصات بیشتر و کامل تر با شماره های ذیل تماس بگیرید:


تلفن: 77737826(021) , 77737831(021) , 77738142(021) , 77738138(021)

استعلام کف کاذب فن دار...
شماره نیاز: 11971022000858نام دستگاه خریدار: شرکت ارتباطات زیرساختتاریخ پایان اعتبار: 97.6.19 ساعت 8شرح کلی نیاز: کف کاذب فن داراطلاعات خدمات مورد نیاز: ردیف کد خدمت نام... تاریخ انتشار: 1397/6/11
ادامه
مناقصه ارائه طرح ساخت جهت بهره برداری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار از موسسات فرهنگی ، آموزشی ، دانشگاهی ، هنری ، سینمایی ، استودیویی و ناشران با توجه به نوع کاربری مجموعه دعوت به ارائه طرح ساخت جهت بهره... تاریخ انتشار: 1397/6/11
ادامه
آگهی تعمیر و نگهداری ابنیه تمامی ساختمانهای
آگهی دعوت به مناقصه شماره 96/87/3 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران... تاریخ انتشار: 1397/6/11
ادامه
مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی...
شرکت اسکان ایران در نظر دارد پروژه ذیل را به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید:- تهیه مصالح و اجرای کامل ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی مرکز جامع سلامت شبانه روزی... تاریخ انتشار: 1397/6/10
ادامه
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی
یک شرکت معتبر در نظر دارد اجرای عملیات ساختمانی یکی از پروژه های خود را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی صلاح واگذار نماید.واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج... تاریخ انتشار: 1397/6/10
ادامه
استعلام خدمات ساختمان...
شماره نیاز: 11973120000033نام دستگاه خریدار: اداره کل امور مالیاتی شهر تهرانتاریخ پایان اعتبار: 97.6.6 ساعت 16شرح کلی نیاز: خدمات ساختماناطلاعات خدمات مورد نیاز: ردیف کد... تاریخ انتشار: 1397/6/6
ادامه
تجدید مناقصه پروژه احداث و تکمیل ساختمان
نوبت اول شهرداری ملارد در نظر دارد پروژه احداث و تکمیل ساختمان مصلی شهر ملارد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط طبق شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید... تاریخ انتشار: 1397/6/6
ادامه
استعلام تخریب ابنیه و احیای مجدد پارکینگ و رمپ مورد نظر
شماره نیاز: 11971011000086نام دستگاه خریدار: سازمان فناوری اطلاعات ایران تاریخ اعتبار: 1397.6.7 ساعت: 14:00شرح کلی نیاز: تخریب ابنیه ایجاد شده در ساختمان آفاق واقع در میدان آرژانتین... تاریخ انتشار: 1397/6/5
ادامه
استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
شماره نیاز: 11975014000062نام دستگاه خریدار: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایرانتاریخ اعتبار نیاز: 97.06.06 ساعت 10اطلاعات خدمات مورد نیاز: ردیف کد خدمت نام خدمت واحد... تاریخ انتشار: 1397/6/5
ادامه