سه ماهه
ریال1.800.000
شش ماهه
ریال3.000.000
یک ساله
ریال5.000.000
تمدید تمدید تمدید
پنل ارسال پیامک:  دارد  دارد  دارد
crm پیشرفته :  دارد  دارد  دارد
اطلاعات مناقصات و مزایدات:  ندارد  دارد  دارد
آموزش بازاریابی و فروش:  دارد  دارد  دارد
آگهی در مجله سازه جو: یک بار در سال دو بار در سال سه بار در سال+تبلیغ تمام صفحه
درج تبلیغ در وب سایت تبلیغاتی سازه جو: رایگان به مدت سه ماه رایگان به مدت شش ماه رایگان به مدت یک سال
اعلام نیاز سازندگان:  دارد  دارد  دارد
اعتبار هدیه: 150,000ريال 250,000ريال 350,000ريال
پروژهای بازاریابی شده: 3 4 5